Activitats amb una finalitat de formació i desenvolupament d’unes qualitats o habilitats concretes per al personal d’una empresa/institució/grup.

(Aquests programes poden comportar alguna de les accions següents, o una combinació d’elles)

Outdoor Training

Cursos de formació que combinen activitats a l’aire lliure amb sessions de reflexió que potenciïn, a través de l’acció, els aspectes formatius prèviament definits.

La formació experiencial permet aflorar valors i capacitats de les persones més enllà de la zona de confort o la zona habitual de treball; estimula la imaginació i la creativitat, desenvolupa el treball en equip i la suma cooperativa de capacitats de cada membre de l’equip. Aquests programes són el complement ideal a les sessions teòriques de formació a càrrec d’un coach o especialista que pot aportar la pròpia empresa o que podem recomenar des de Tornasol Events. Després de les activitats experiencials es pot celebrar una sessió de valoració i validació dels objectius aconseguits.

Team Building

Activitats on es fomenta la cohesió i el treball en equip.

Els nostres programes d’activitats Team Building estan pensats per a desenvolupar les habilitats i capacitats de treball cooperatiu entre els membres d’un equip. Dividim el grup en equips per a desenvolupar un programa en format de competitivitat i esportivitat per a estimular diferents habilitats en les persones : cohesió, confiança, comunicació, lideratge, creativitat, esperit positiu i per solventar problemes, prova-error, observació, …

Leadership

Programes que fomenten el liderat, la superació personal, la presa de decisions i l'assumpció i delegació de responsabilitats.

Programes d'activitats per a desenvolupar l'esperit de lideratge de les persones. Fora de l'entorn laboral habitual, fora de la zona de confort, fem que les persones estimulin valors i capacitats que tenen ocults, o que desconeixem.  Activitats pensades per a fomentar les capacitats de direcció, de comunicació, de treball en equip, de creativitat i de resolució positiva de problemes. Compatibles amb sessions de formació específica en habilitats i capacitats directives, amb xerrades estimulants, en idiomes, ... de durada adaptable a les seves necessitats.

Business Games

Jocs d'estratègia enfocats a millorar objectius d'eficàcia, planificació, assumpció de riscos, creativitat, etc.

No és el més valent ni el que crida més el que arriba més lluny. Jocs i activitats pensats per a teixir complicitats, treballar en equip buscant les millors capacitats i contribucions de cadascú per aconseguir un objectiu comú. Com a l'empresa, l'objectiu només s'aconsegueix si hi arribem tots plegats, sense deixar ningú enrera i aprofitant les contribucions positives de cada membre i amb la millor estratègia.

EL VOSTRE PROGRAMA A MIDA!

Qualsevol dels nostres programes son 100% personalitzables a mida i segons les vostres preferències i inquietuds! Poseu-vos en contacte amb nosaltres i en parlem.